• Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Cartof Târgu SecuiescStațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc

 • Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Cartof Târgu SecuiescStațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc

 • Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Cartof Târgu SecuiescStațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc

STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU CARTOF TÂRGU SECUIESC

S.C.D.C. Târgu Secuiesc funcționează în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” – București.

Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc a luat fiinţă prin Decretul Consiliului de Stat nr. 167 din 19 mai 1980, având trasate următoarele obiective principale:

 • cercetări privind crearea de soiuri;
 • înmulţirea cartofului pentru sămânţă;
 • stabilirea tehnologiilor de cultivare şi păstrare;
 • valorificarea cartofilor din zonă precum şi a cartofilor de sămânţă prin unităţi proprii;
 • verificarea tehnologiilor recomandate de cercetare pentru zonă
 • producţie proprie.

Unitatea a început activitatea în 1981 pe terenurile comasate din rezerva de stat a judeţului, dezvoltând două sectoare de bază:

 • sectorul de cercetare;
 • sectorul de producţie.

După mulţi ani de cercetare unitatea a creat 11 soiuri de cartof, precum şi tehnologii de cultivare şi păstrare a cartofului, tehnologii de combatere a bolilor şi dăunătorilor.

Sectorul de producţie a început activitatea în 1981 cu trei ferme mixte.

În decursul anilor, prin eforturile proprii şi din fondurile alocate pentru investiţii, s-a realizat un parc propriu de tractoare şi maşini agricole, cu posibilităţi de întreţinere şi reparare a utilajelor şi maşinilor în atelierul mecanic. Unitatea deţine magazii de seminţe de cereale, depozite pentru 800 tone de cartof, magazie pentru piese de schimb, depozit de carburanţi şi lubrifianţi, magazie pentru depozitarea pesticidelor, remiză pentru tractoare şi alte mijloace fixe necesare activităţilor stabilite în programele de cercetare.

Astăzi, Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc îşi desfăşoară activitatea în baza Legii 72 / 2011, ca unitate de utilitate publică şi cuprinde cercetarea ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare.

Direcţii principale de cercetare în domeniile de activitate:

 • Crearea de noi soiuri de cartof pentru consum şi industrializare cu însuşiri agronomice superioare adaptate condiţiilor ecologice din România;
 • Elaborarea de tehnologii moderne de cultivare a cartofului, cu un volum raţional de inputuri, mai puţin agresive pentru mediu;
 • Verificarea capacităţii de păstrare a soiurilor noi de cartof;
 • Elaborarea metodelor de prognoză şi avertizare a principalelor boli şi dăunători în vederea realizării sistemului integrat de protecţie;
 • Producerea de sămânţă din categorii biologice superioare (prebază şi bază);
 • Îmbunătăţirea continuă a tehnologiei de producere a cartofului pentru sămânţă, consum şi industrializare;
 • Diversificarea formelor şi a metodelor de valorificare a producţiei utilizând cunoştinţe de marketing şi management;
 • Transferul şi extensia rezultatelor obţinute în cercetare-dezvoltare.

Colaborări cu universități, institute și unități din țară :

 1. Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești
 2. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Agricolă Fundulea
 3. Institutul Național de Cercetare pentru Cartof și Sfeclă de zahăr Brașov
 4. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ˮRegele Mihai I al Românieiˮ Timișoara
 5. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj Napoca
 6. Universitatea din Craiova, Facultatea de Agricultură, Facultatea de Agricultură
 7. Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Brăila
 8. Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Lovrin
 9. Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Livada
 10. Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Mărculești
 11. Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Oradea
 12. Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Podu Iloaie
 13. Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Secuieni
 14. Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Șimnic
 15. Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Turda
 16. Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Teleorman
 17. Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Tulcea
 18. Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian
 19. Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Cartof Miercurea Ciuc
 20. Stațunea De Cercetare – Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni
 21. Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor - București
 22. Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci – București
 23. F.N.C.R. – Federaţia Naţională a Cartofului din România;
 24. S.N.P.P. – Societatea Naţională de Protecţia Plantelor;
 25. SEM-COV – Asociaţia producătorilor privaţi de cartof pentru sămânţă
 26. CARTOF-COV – Asociaţia producătorilor particulari de cartof pentru consum şi industrializare

Inscriere
Newsletter