Anunt concurs ocupare funcții vacante

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Targu Secuiesc cu sediul in Mun. Targu Secuiesc, Str. Orban Balazs, nr. 15, jud. Covasna, conform H.G. nr. 286/2011, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale vacante de executie:

- 1 post, perioada nedeterminata - contabil

- 2 posturi, perioada nedeterminata - mecanizator agricol;

- 1 post, perioada nedeterminata - muncitor calificat (stivuitorist);

Pentru participarea la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute la art. 3 din H.G.286/2011.

Conditii specifice, pe care candidatii trebuie sa le indeplineasca:

1)      Pentru postul de contabil:

a)      studii de specialitate - studii universitare absolvite cu diploma de licenta - specializare economic;

b)      vechime in specialitate - /

c)      abilitati de comunicare, flexibilitate la orele de program; rezistenta la stres

2)      Pentru postul de mecanizator agricol:

a)      scoala profesionala specialitatea mecanica;

b)      permis de conducere categoria: tractor;

c)      vechime in specialitate: minimum 5pi;

3)      Pentru postul de muncitor calificat (stivuitorist)

a)      scoala profesionala

b)      certificat de absolvire a cursului de calificare stivuitorist/masinist utilaje și instalatii de ridicat

c) vechime in specialitate: minimum 4 ani; Concursul se va desfasura astfel:

- 25 Iulie 2019 - termenul limita pentru depunerea dosarelor;

- 2 August 2019 ora 10:00 - proba scrisa, la sediul S.C.D.C Tg. Secuiesc;

-  5 August 2019, ora 10:00 - proba interviului, la sediul S.C.D.C Tg. Secuiesc;

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, la sediul S.C.D.C. Targu Secuiesc.

Pentru relatii suplimentare, Compartiment resurse umane, 0267363755, persoana de contact Buda Camelia, e-mail: scdcts@gmail.com