Anunt examen promovare

Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof Targu Secuiesc organizeaza examen de promovare conform Regulamentului Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice din 23.03.2011, pentru urmatorul post:

- 1 post referent gradul II - Compartiment resurse umane salarizare.

Examenul se va desfasura astfel: 

19.03.2019 ora 11.00 proba scrisa

20.03.2019 ora 11.00 solutionarea contestatiilor

21.03.2019 ora 11.00 afisarea rezultatelor.

Tematica si bibliografia aferente postului se regasesc la sediul unitatii.