Proiecte de cercetare

Programul/Proiectul Funcţia Perioada: de la ...... până la .....
MEC/Orizont 2000: Crearea şi depistarea de noi soiuri pentru consum şi industrializare rezistente la râia neagrâ cu rezistenţă scăzută la factorii nefavorabili biotici şi de mediu, cu capacitate mare de producţie, constante în timp şi spaţiu Partener 1996-2000
MADR/Banca Mondială: Reorganizarea zonei închise de producere a cartofului pentru sămânţă Coordonator 2001–2005
MEC/Agral: Modernizarea tehnologiei de producere a materialului clonal (prebază) la cartoful de sămânţă Partener 2001-2004
MEC/Agral: Promovarea în producţie a soiurilor valoroase de cartof create în România prin metoda selecţiei de menţinere Partener 2001–2004
AGRAL – Proiect Prioritar / MEC: Planul Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare Introducerea în cultură a soiurilor româneşti performante pentru industrializare prin utilizarea mixului de marketing. Coordonator 2004–2006
MEC/Invent: Promovarea soiului românesc de cartof Roclas şi a tehnologiei sale specifice în producţie Partener 2004-2006
CEEX / MEC: Planul Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare Utilizarea resurselor biologice şi tehnologice în aplicarea unor sisteme de agricultură durabilă – performantă la cultura cartofului. Partener 2005-2008
CEEX / MEC: Planul Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare Biotehnici neconvenţionale de combatere a gândacului din Colorado (Leptinotarsa decemlineata Say) Partener 2006 - 2008
MADR – Proiecte Sectoriale Introducerea de metode de procesare secundară a producţiei agricole în vederea obţinerii de produse solicitate de piaţă, precum amidon, izoglucoză, pectină, malţ, germeni şi uleiuri vegetale Coordonator 2006 - 2010
MADR – Proiecte Sectoriale Identificarea produselor de nişă, produse cu avantaj competitiv, mărci româneşti Partener 2006 - 2010
MADR – Proiecte Sectoriale Reorganizarea producţiei de sămânţă certificată la cartof în microzone Partener 2006 - 2010
MADR – Proiecte Sectoriale PS 1.2.2. Ridicarea performanţelor calitative şi cantitative a materialului de sămânţă de cartof din verigi superioare, prin elaborarea şi perfecţionarea metodelor tehnologice şi de control fitosanitar. Partener 2010 - 2014
MADR – Proiecte Sectoriale PS 5.3.3 Îmbunătăţirea ofertei de producţie a ecosistemelor pe psamosoluri pentru creşterea gradului de securitate alimentară şi de calitate a produselor agricole primare. Partener 2010 - 2014
MADR – Proiecte Sectoriale PS 2.2.2 Tehnologii inovative de reducere a vulnerabilităţii agroecosistemelor din cultura sfeclei de zahăr şi a cartofului faţă de agenţii de dăunare (re)emergenţi şi modalităţi de diminuare a acestora. Partener 2010 - 2014
MADR – Proiecte Sectoriale PS 2.2.3 Sisteme de măsuri tehnico-organizatorice şi baze de date, pentru prognoza, monitorizarea şi controlul lui Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus-putregaiul inelar al cartofului (boală de carantină fitoendemică). Partener 2010 - 2014
MADR – Proiecte Sectoriale PS 5.3.1 Perfectionarea mangementului culturii cartofului, la nivel de fermă, prin promovarea unui sistem suport pentru decizie (DSS) bazat pe monitorizarea continuă a resurselor. Partener 2010 - 2014
Fundatia Patrimoniu ASAS Multiplicarea și conservarea materialului genetic de cartof obținut la S.C.D.C. Târgu Secuiesc cu respectarea cerințelor impuse de carantina fitosanitară Coordonator 2015 - 2018
MEC - PN-II PARTENERIATE ÎN DOMENII PRIORITARE Tehnologie inovativă pentru eficientizarea controlului virusului Y (tulpini necrotice), patogen al cartofului cu incidenţă spaţială ridicată în contextul schimbărilor climatice din România (TINPVY) Partener 2014 - 2017
MADR – Proiecte Sectoriale PS 2.2.1 Optimizarea și modernizarea sistemului de producere a cartofului pentru sămânță din categorii biologice superioare prin eliminarea riscului de infestare cu organisme dăunătoare de carantină și identificarea de soiuri / linii noi de cartof rezistente la nematozii cu chiști ai cartofului Globodera spp. (populații europene) Coordonator 2015 - 2018
MADR – Proiecte Sectoriale PS 2.1.1 Obţinerea de noi soiuri de cartof adaptate modificărilor climatice şi economice cu randament superior în gestionarea resurselor de apă şi stabilirea pachetelor tehnologice specifice cerinţelor actuale de piaţă şi solicitării fermierilor Partener 2015 - 2018