Protecția datelor cu caracter personal

Protecția datelor cu caracter personal

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private, Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc are obligația de a păstra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul site-ului așa cum prevăd dispozițiile Legii nr. 677/2001 cu modificările și completările ulterioare privind protecția datelor personale.

Pentru orice alte detalii referitoare la protecția datelor, ne puteți contacta la numărul de telefon +40 267 363 755 sau transmite un e-mail la adresa scdcts@gmail.com

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal